Kontakt

Styrelsemedlemmar:

Ordförande: Gunilla Westin, 070-3133954, gunilla.westin@iogt.se

v. ordförande: Kay Norrman, 070-3639815

sektreterare: Mats Adolfsson, 070-3560803, 016357148@telia.com

kassör: Bo Westin, 070-2126650

ledamöter:

Dagny Carlsson, 070-6561765

Kerstin Jonsson, 073-8031120

Birgitta Norrman, 072-2516255

Ulrika Jansson, 0705544118, ulrika.jansson@iogt.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00