Sy och Sticka-grupp

Tisdagar Kl. 9.30 jämn vecka med start 3.10. Vi kokar kaffe. Medtag eget bröd.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00